EbalCERT

EBAL CENTER - CERT

Organism de certificare a sistemelor de management - își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO/CEI 17021:2011 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management", precum și cu regulile stabilite în procedurile proprii care stau la baza activității de certificare a unei organizații.
     EBAL CENTER - CERT derulează activități de certificare pentru:
       • sistemul de management al calității;
       • sistemul de management de mediu;
       • sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale;
       • sisteme de management al securității informației;
       • orice combinație a acestora, într-un sistem integrat.
     Prin politica sa EBAL CENTER - CERT urmarește să ofere servicii pentru certificarea sistemelor de management la nivelul cerințelor standardelor de referință, cu profesionalism, furnizând încredere clienților nostri prin respectarea principiilor privind imparțialitatea, competența, responsabilitatea, transparența în desfășurarea activitaților și confidențialitatea pentru informațiile sau datele referitoare la clienții noștri.
     Certificarea unui sistem de management asigură printr-o demonstrare independentă că sistemul de management al organizaţiei:
     a) este conform cerinţelor specificate,
     b) este capabil să-şi realizeze în mod sistematic politica şi obiectivele pe care le-a declarat,
     c) este implementat în mod eficace.