Profilul organizaţiei noastre

Personalul organizaţiei noastre are o bogată experienţă în evaluarea sistemelor de management: ISO 9001, ISO 14001, ISO 17021, ISO 17020, ISO 18001, SA 8000, ISO/CEI 17025 – laboratoare de încercări, fiind alcătuit din auditori de terţă parte, ingineri, experți tehnici, etc.
      • SR EN ISO 9001:2008 - Sistemul de Management al Calității
      • SR EN ISO 14001:2005 – Sistem de Management al Mediului
      • SR OHSAS 18001:2008 (BS OHSAS 18001:2008) – Sistem de Management al Sănătății Ocupaționale
      • SR EN ISO/CEI 17025:2005 – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări
      • SA 8000 :2008 – Standard de Responsabilitate Socială
      • SR EN ISO/CEI 17021:2011 – Evaluarea conformității.
        Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare a sistemelor de management.
      • SR EN ISO/IEC 17020:2012 – Evaluarea conformității.
        Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții.


Oferim consultanță în:

      • Protecția Muncii și Situații de Urgență (P.S.I.) (tematicii, planuri de prevenire și protecție, instruirii, instrucțiuni proprii, evaluarea riscurilor locurilor de munca, organizarea intervenției, măsuri tehnico-organizatorice, evaluarea eficacității instruirilor, etc);
      • Protecția Mediului: studii de impact, bilanțuri de mediu, raport de amplasament, raport de mediu;
      • Managementul Resurselor Umane: elaborare fișe de post, gestionare dosare de personal, adeverințe,
decizii, organizare, etc.;
      • Elaborarea documentației aferente în vederea obținerii autorizațiilor/certificatelor de la ANRE,
IGSU, ITM, RENAR, etc
;
      • Consultanță tehnică în domeniul autovehiculelor rutiere;
      • Consultanță în management:
        a) Elaborarea documentației în vederea certificării utilajului petrochimic și de rafinării, inclusiv
a marcajului CE, conform directivelor europene, inclusiv inspecții, funcție de modul;
        b) Elaborarea documentației în vederea certificării produselor petroliere, inclusiv a marcajului CE;
        c) Proiectarea și implementarea sistemelor de management în vederea obținerii acreditării de la RENAR: SR EN ISO/CEI 17025:2005, SR EN ISO/CEI 17021:2011, SR EN ISO/IEC 17020:2012, SR EN ISO 45011:2001/SR EN ISO 17065:2013 (certificare produse);
        d) Tipuri de audituri pe care le efectuăm:
            - Audit de diagnostic;
            - Audit de conformare cu cerințele legale (de ex: calitate, protecția mediului, sănătate și securitate
              în muncă, P.S.I. (situații de urgență));
            - Audit de secundă parte (furnizori);
            - Audituri speciale;
            - Audituri de supraveghere; etc.


Alte servicii:

      - Înființare de societăți;
      - Dispunem de colaboratori în domeniul medicinei muncii și contabilitate.
      - Traduceri autorizate în și din limba engleză; etc.